Smo podjetje z več kot 60-letno tradicijo, ki ves čas svojega delovanja strokovno poglobljeno in v skladu s tehnološkim napredkom razvija različne naloge s področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in projektiranja. Izdelujemo:
  • občinske prostorske akte,
  • državne prostorske akte,
  • elaborate lokacijske preveritve,
  • elaborate ekonomike,
  • programe opremljanja stavbnih zemljišč in podlage za odmero komunalnega prispevka,
  • odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  • strokovne podlage različnih vrst in za različne ravni prostorskega načrtovanja,
  • raziskovalne naloge, vezane na prostorsko načrtovanje in urejanje prostora in zemljiško politiko,
  • projekte s področja infrastrukture in krajinske arhitekture,
  • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Opravljamo tudi naloge občinskega urbanista in sodelujemo v evropskih projektih: