POSLOVODSTVO
Dr.techn. (Republika Avstrija) Andrej Žižek univ. dipl. inž. arh. Direktor
02 - 2 505 331
Marinka KONEČNIK KUNST univ. dipl. ekon. Pomočnica direktorja
02 - 2 505 310
Peter CAFUTA univ. dipl. inž. geod.-pros. inf. Svetovalec direktorja
02 - 2 505 336
Sanja BOŽIĆ dipl. inž. prom. Poslovna sekretarka
02 - 2 505 301
 
ENOTA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
dr. Andreja KUZMANIĆ univ. dipl. inž. arh. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 333
mag. Mateja KUKOVEC univ. dipl. inž. gr. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 313
Vesna POLANC MARINIČ univ. dipl. inž. arh. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 336
Rasto KIRN univ. dipl. inž. arh. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 311
Jože KOS GRABAR univ. dipl. inž. geod. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 312
Aleš KOPRIVŠEK univ. dipl. inž. kraj. arh. Odgovorni prostorski načrtovalec
02 - 2 505 309
mag. Katja KERKEZ dipl. inž. grad. Poslovne informacije o izdelavi ELP
02 - 2 505 339

Za dodatne informacije nam lahko tudi pišete na zum@zum-mb.si. Z veseljem se bomo odzvali.