Urbanizem | Prostorsko planiranje | Projektiranje

Z vsakim izvedenim projektom ustvarjamo trajen pozitiven učinek na skupnost

Kdo smo

Naša  ekipa ima raznolika in obširna znanja s področij prostorskega načrtovanja, geografije, geodezije, urbanizma, arhitekture, krajinskega, prometnega in komunalnega načrtovanja ter informatike. Zato se ukvarjamo s številnimi prostorsko-razvojnimi izzivi.

Naše vrednote

Kontinuiteta dela, skrb za prostor in poglobljenost so del vsake naše odločitve. Tako zagotavljamo visoko kakovost naših storitev ter ustvarjamo zaupanje. Naš kolektiv odlikujeta strast, ambicioznost, inovativnost in razgledanost, kar nas uvršča med najboljše na našem področju!

Naše izkušnje

Za prostorski razvoj slovenskih občin ter njihov uspešen razvoj skrbimo že več kot 60 let. Podjetje ZUM d.o.o. ima obširne izkušnje s področja prostorskega, prometnega, komunalnega in krajinskega načrtovanja na državni, regionalni, občinski in lokalni ravni.

Naše storitve

Prostorski akti

Urbanistične zasnove, strokovne podlage, študije variant

Načrti krajinske arhitekture

Vizualizacije prostorskih ureditev, prostorske simulacije, vizualizacije prostorskih podatkov

Razvoj in načrtovanje infrastrukturnih projektov

Projekti trajnostne mobilnosti in zelena logistika

Svetovanje občinam na področju prostorskih aktov in projektne dokumentacije

Geoinformacijske rešitve

Ne oklevajte, povprašajte nas
o našem delu!

Zaupajo nam