O nas

zavezani smo k visoki kakovosti svojih storitev in stalnemu izboljševanju svojega dela

ZUM Maribor

Zavod za urbanizem Maribor, danes ZUM d.o.o., je podjetje specializirano za urbanistično načrtovanje. Ustanovljen je bil leta 1959 in je danes eden izmed najpomembnejših slovenskih ponudnikov urbanističnih storitev. ZUM d.o.o. se nahaja v Mariboru, kjer ima sedež in večino svojih projektov v podravju, pomurju, gorenjski in savinjski regiji.

ZUM d.o.o. svoje storitve ponuja tako javnim kot zasebnim naročnikom. Naše storitve vključujejo urbanistično načrtovanje, prostorsko načrtovanje, krajinsko načrtovanje, projektiranje in svetovanje. Trenutno podjetje sodeluje z dvajsetimi slovenskimi občinami in izvaja več kot 50 projektov s področja načrtovanja ter planiranja prostora, sodeluje pri projektih v Sloveniji in tujini, tako na lokalni kot nacionalni ravni.

Med pomembnejše projekte spadajo načrtovanje razvoja slovenskih mest in naselij, območij za proizvodne in storitvene dejavnosti, turističnih destinacij in okoljskih projektov.

Podjetje zaposluje 20 strokovnjakov s področij, kot so arhitektura, geografija, geodezija, gradbeništvo, ekologija in družbene vede.  Podjetje je znano po svojih inovativnih in trajnostnih pristopih k urbanističnemu načrtovanju.

Zavezani smo k visoki kakovosti svojih storitev in stalnemu izboljševanju svojega dela.

ZUM URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE d.o.o.
Grajska ulica 7, 2000 MARIBOR

Telefon: 02 2 505 300
Telefaks: 02 2 516 094
e-pošta: zum@zum-mb.si

Transakcijski račun: 045150000404707, Nova KB Maribor
Davčna številka: SI92000533
Matična številka: 5066204